Kinh tế
 
Giải pháp phát triển nghề nuôi tôm hùm và cá biển theo hướng bền vững 
25/06/2019 
 

Qua gần 3 năm thực Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020, ngành chức năng, các địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào nuôi tôm hùm và cá biển có hiệu quả. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Tôm hùm là đối tượng có giá trị kinh tế cao và được nuôi ở tỉnh ta từ khá lâu, tại khu vực biển Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải; Mỹ Tân, xã Thanh Hải (Ninh Hải); Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm hùm bông, tôm hùm xanh và tôm hùm đỏ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do tôm hùm bông thời gian nuôi dài, dễ bị rủi ro, giá bán biến động, nên trong thời gian gần đây người dân chuyển sang nuôi tôm hùm xanh, vừa dễ tiêu thụ, vừa quay vòng vốn nhanh. Hoạt động nuôi tôm hùm lồng bè hiện nay diễn ra khá sôi động, tăng cả về quy mô lồng và năng suất sản lượng. Năm 2015 toàn tỉnh chỉ có 310 lồng nuôi, đến năm 2018 tăng lên 1.260 lồng và hiện nay nhiều hộ nuôi đang tiếp tục đóng mới, dự kiến số lượng lồng bè sẽ tiếp tục tăng.


Người dân xã Thanh Hải (Ninh Hải) phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá bóp.

 Ảnh: T.Quang

Riêng cá biển, đối tượng nuôi phổ biến là cá bớp và cá chim, có hiệu quả nhất tại thời điểm hiện nay. Mặc dù 2 loài cá này mới đưa vào nuôi ở tỉnh ta từ năm 2014, tuy nhiên cá thích nghi và sinh trưởng tốt, năng suất thu hoạch cao, nên số lượng lồng nuôi tăng mạnh, từ 220 lồng ban đầu, đến nay tăng lên trên 700 lồng, sản lượng thu hoạch 221 tấn/vụ, giá bán ổn định, nên hiệu quả kinh tế khá cao. Hình thức nuôi chủ yếu là các lồng nổi, có kích thước 3x3x4 m, kết thành bè trên mặt nước. Nghề nuôi cá biển trong những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần khai thác tiềm năng mặt nước ven biển của các địa phương. Để phát triển sản xuất bền vững, tỉnh đã quy hoạch vùng chính thức cho nuôi lồng bè trên biển ở khu C1, C2, thuộc vịnh Phan Rang, với diện tích 340 ha.

Theo Baoninhthuan.com.vn