Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp
 
Gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 4 năm 2018 
06/04/2018 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 01/8/2017 về việc Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2018 vào ngày 13/4/2018, lúc 15 giờ (Chiều Thứ 6) tại Nhà khách UBND tỉnh.