Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp
 
Gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017 
01/12/2017 
 
Thực hiện Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 01/8/2017 về việc Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017 vào ngày 08/12/2017, lúc 15 giờ (Thứ 6) tại Nhà khách UBND tỉnh.