Kinh tế
 
Duy trì phát triển kinh tế đảm bảo “mục tiêu kép” 
02/10/2020 
 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tỉnh đã chuyển hướng linh hoạt kịp thời, khai thác có hiệu quả các nhóm ngành đột phá, trụ cột. Nhờ đó, tình hình KT-XH trong 9 tháng cơ bản ổn định, phát triển, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Chủ động, linh hoạt điều hành

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đồng thời ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND, gồm 10 nhóm giải pháp chủ yếu với 206 nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc để khai thác tốt nhất các nhóm ngành đột phá, trụ cột, động lực, nhất là ngành công nghiệp-xây dựng nhằm bù đắp, giảm thiểu thiệt hại các lĩnh vực do đại dịch COVID-19 và hạn hán gây ra.

 

Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 đang xúc tiến triển khai. Ảnh: Văn Nỷ

Điển hình trong lĩnh vực công nghiệp, khâu đột phá về năng lượng được tập trung chỉ đạo và tạo chuyển biến, đặc biệt dự án điện mặt trời 450 MW kết hợp đầu tư hạ tầng truyền tải 500 kV và nhiều dự án hạ tầng truyền tải khác cơ bản hoàn thành, đã tạo đột phá trong giải quyết tình trạng giảm phát các dự án năng lượng tái tạo. Các dự án động lực thay thế về bến cảng Cà Ná giai đoạn 1, điện khí LNG Cà Ná xúc tiến triển khai; nhiều dự án điện gió, điện mặt trời và dự án thủy điện tích năng Bác Ái được đẩy nhanh tiến độ mang lại tăng trưởng cao cho toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm và cả năm 2020. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh dự tính tăng 46,28%, riêng ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện có tác động tích cực, điện sản xuất ước đạt 3.123,5 triệu kWh, so cùng kỳ tăng 66,7%.

Hay ở lĩnh vực ngân hàng, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, mở rộng tín dụng có hiệu quả, ưu tiên tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; mặt bằng lãi suất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng. Ước đến cuối tháng 9-2020, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 16.350 tỷ đồng, tăng 4,5%; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 27.300 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ; bên cạnh đó, triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp hỗ trợ về tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch COVID-19 Tính đến 31-8, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với dư nợ 253 tỷ đồng, thực hiện cho vay mới 3.813 tỷ đồng. Với dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng khá (tăng 11,2%), cho thấy nỗ lực của ngành ngân hàng trong cung ứng vốn tín dụng giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh... duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Ảnh: Phan Bình

Với sự chủ động điều hành linh hoạt, “mục tiêu kép” phát triển KT-XH được thực hiệu quả, nền kinh tế tỉnh duy trì ổn định, tăng trưởng khá, vừa bảo đảm mục tiêu phòng, chống đại dịch COVID-19 và ứng phó hiệu quả hạn hán. Ước tổng sản phẩm nội tỉnh 9 tháng năm 2020 đạt 14.874 tỷ đồng, tăng 11%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.075 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 25.440 tỷ đồng, vượt 8,3%... Công tác phòng, chống dịch bệnh và nhất là dịch COVID-19 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả đã kịp thời kiểm soát được tình hình và cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh; công tác phòng, chống hạn được chủ động triển khai và đạt kết quả tích cực; vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác quân sự quốc phòng được bảo đảm.

Phấn đấu về đích

Để đạt kết quả cao nhất “mục tiêu kép” vừa tích cực phòng, chống dịch và ứng phó hiệu quả hạn hán, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển KT-XH, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020. Trọng tâm, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Quyết định số 08/QĐ-UBND của UBND tỉnh và kịch bản tăng trưởng điều chỉnh năm 2020 gắn với triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-CP về cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ các lĩnh vực đột phá, nhanh chóng phục hồi, phát triển KT-XH; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2015-2020 và năm 2020; phấn đấu cuối năm 2020 tăng trưởng kinh tế đạt trên 12%, thu ngân sách đạt trên 4.000 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế theo kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống hạn và chủ động ứng phó tình hình bão, lũ những tháng cuối năm. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn kế hoạch năm 2020; đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, điện mặt trời và hạ tầng truyền tải giải tỏa công suất, các dự án động lực thay thế khác để bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch COVID-19 và hạn hán gây ra, tạo tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, văn hóa-xã hội, chính sách người có công, hỗ trợ người dân vùng hạn hán và người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế được Thanh tra Chính phủ chỉ ra; đẩy mạnh công tác, cải cách công vụ; phong trào thi đua yêu nước, dân vận chính quyền, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Theo Baoninhthuan.com.vn