Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi 
11/07/2018 
 

Sáng ngày 10/7/2018, Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi do đồng chí Phạm Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại tỉnh (sau đây gọi tắt là Dự án) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, gồm 03 hợp phần (i) Cấp nước nông thôn, (ii) Vệ sinh môi trường nông thôn, (iii) Nâng cao năng lực - truyền thông và M&E; tổng vốn đầu tư đề xuất 10,283 triệu USD, trong đó 9,030 triệu USD vốn vay WB, 889 nghìn USD vốn đối ứng. Dự án được thực hiện tại 06 huyện: Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam và Bác Ái; với mục tiêu chung là cải thiện hành vi vệ sinh và tăng cường tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh nông thôn. Thời gian thực hiện: 2016 - 2021. Đến nay, Dự án đã hoàn thành 2.361 đấu nối thuộc hệ thống cấp nước Sơn Hải; trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình cấp nước và vệ sinh tại 74 trường học; xây dựng 08 công trình vệ sinh trạm y tế tại các xã Phước Thành, Lương Sơn, Phước Vinh, Phước Sơn, Phước Hữu, Phước Tân, Phước Chiến…

Toàn cảnh buổi làm việcTại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn đã đề nghị tỉnh chủ động trong sử dụng các nguồn vốn để đáp ứng đúng theo các yêu cầu dự án để WB giải ngân nguồn vốn đúng tiến độ. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, nâng cao năng lực cho các cấp, ngành địa phương trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa của dự án nhằm đạt những kết quả cụ thể, làm cơ sở để giải ngân nguồn vốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ninh Thuận là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình hạn hán cục bộ diễn ra hết sức phức tạp, do đó việc cung cấp nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất cũng như đời sống của người dân luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong thời gian tới, để chương trình thực hiện đúng theo tiến độ yêu cầu, đồng chí đề nghị các Sở, ngành cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả chương trình; cần khảo sát kỹ các nguồn nước; xây dựng quy chế vận hành sau đầu tư. Đối với những kiến nghị của Đoàn công tác, tỉnh sẽ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, nhất là đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình, tranh thủ tốt các nguồn vốn để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra./.

Quốc Huy