Công khai tài chính doanh nghiệp
 
Đồng chí Trần Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh 
19/10/2017 
 

Sáng ngày 18/10/2017, đồng chí Trần Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển; Dự án hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống hoang mạc hóa và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp có tổng vốn đầu tư trên 105,4 tỷ đồng, dự kiến triển khai tại xã Phước Hải (Ninh Phước) và xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) nhằm thu trữ lượng lớn nước dưới đất vào mùa mưa và cung cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, nông - lâm - nghiệp vào các tháng mùa khô, góp phần ổn định xã hội và cải thiện sinh kế vùng dự án. Dự án hệ thống thủy lâm kết hợp có tổng mức đầu tư trên 227,6 tỷ đồng với mục tiêu ứng dụng một số kỹ thuật giữ nước mặt quy mô nhỏ kết hợp với trồng rừng, từ đó bảo vệ được lớp đất màu mỡ trên mặt đất, giữ lại lượng nước chảy mặt, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển; đồng thời, xây dựng các đập dâng sẽ giúp cải tạo dòng chảy để khống chế điều hòa lượng nước và tốc độ nước chảy vào mùa mưa trên các dòng suối. Hiện 02 dự án này đang được Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất chủ trương đầu tư.

Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham gia thực hiện dự án trong điều kiện nguồn vốn còn khó khăn. Đối với Dự án hệ thống thủy lâm kết hợp và Dự án thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn và các Sở, ngành cần tham vấn ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về chuyên môn, kỹ thuật; đồng thời khi triển khai thực hiện phải gắn với Nghị quyết số 05-NQ/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy...

Quốc Huy