Kinh tế
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Kiểm tra tiến độ thi công Công trình: Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ 
24/05/2019 
 

Ngày 20/5/2019, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiểm tra tiến độ thi công Công trình: Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ. Cùng dự có lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,; đại diện Sở Công thương; Lãnh đạo UBND huyện Bác Ái, Ninh Sơn. Lãnh đạo: Cục Quản lý xây dựng công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Thủy lợi 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chủ đầu tư các dự án.Đ/c Trần Quốc Nam – kiểm tra công trình Hệ thống thủy  lợi Tân Mỹ


Sau khi nghe đơn vị thi công các công trình, chủ đầu tư dự án báo cáo tình hình tiến độ triển khai thi công công trình; Phát biểu tại buổi kiểm tra công trình đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đề nghị đây là các công trình thủy lợi, hồ chứa quan trọng cấp bách của tỉnh dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết cơ bản về nguồn nước phục vụ cho tỉnh Ninh Ninh Thuận, dự án có ý nghĩa hết sức quan trong đối với đời sống, sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Đề nghị các nhà thầu thi công tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị thi công triển khai công trình đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đề ra phấn đấu cuối tháng 6/2019 hoàn thành tuyến kênh chính để đưa vào vận hành khai thác sử dụng. Quá trình triển khai thi công công trình lưu ý chất lượng thi công công trình, an toàn lao động trong thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình khi đưa vào khai thác sử dụng.

Đối với diện tích dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar trước đây có chồng lấn với Tuyến kênh Tân Mỹ và bãi thải đã được loại trừ. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị đo đạc khẩn trương tổ chức cắm mốc tại thực địa bàn giao cho Chủ đầu tư để triển khai thi công tuyến kênh và bãi thải theo quy định. Giao Lãnh đạo UBND các huyện Ninh Sơn, Bác Ái phối hợp với chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công công công trình tiếp tục vận động nhân dân sớm đồng thuận, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo mặt bằng thi công công trình theo kế hoạch. Về mỏ đá MĐ2: Giao Sở Công Thương hỗ trợ xử lý nhanh các thủ tục liên quan đến cấp phép nổ mìn phá đá để đảm bảo tiến độ thi công công trình; Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý các vướng mắc theo quy định./.

Quốc Huy