Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tư vấn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
12/03/2019 
 

Ngày 11/3/2019, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tư vấn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về dự án phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Ông Chris Marlow - chuyên gia vệ sinh và thoát nước – Trưởng đoàn công tác của tư vấn ADB: đánh giá cao về tình hình chuẩn bị dự án của tỉnh Ninh Thuận và mong muốn trong thời gian đến được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh Ninh Thuận và các Sở, ngành địa phương có liên quan để các chuyến công tác khảo sát đánh giá hiện trạng khu vực dự án đảm bảo đầy dủ thông tin, số liệu phục vụ côn tác đánh giá của Đoàn để dự án sớm được ADB đồng thuận cao cũng như trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục cho bước chuẩn bị dự án đạt hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu đầu tư dự án;Đ/c Phạm Văn Hậu tiếp và làm việc với đoàn công tác của tư vấn ADB tại Văn phòng UBND tỉnh


Dự án phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ đang trong giai đoạn vận động đề xuất dự án, Dự án có tổng mức đầu tư 1.806,5 tỷ đồng trong đó vốn ODA là 1.169,58 tỷ đồng; vốn đối ứng 636,9 tỷ đồng. Với mục tiêu: Xây dựng hạ tầng xanh: Bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên; Phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái; thích nghi với biến đổi khí hậu: Kiểm soát và phòng ngừa thảm họa. Mục tiêu cụ thể: Kè, chống xói lở, đảm bảo an toàn dân sinh, phát triển hành lang đô thị dọc bờ sông Dinh; Xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông huyết mạch (đường 21/8)  của thành phố; Giảm thiểu ngập lụt, cải thiện cảnh quan vệ sinh môi trường, thích ứng với Biến đổi khí hậu; Hỗ trợ xây dựng thể chế, nâng cao năng lực quản lý đô thị và thực hiện đầu tư thông qua việc xây dựng các quy hoạch, chiến lược phát triển đô thị xanh, tích hợp khả năng ứng phó biến đổi khí hậu; Quản lý rủi ro thiên tai, kiểm soát và phòng ngừa thảm họa; Hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đảm bảo thực hiện dự án.

Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu đã cảm ơn đoàn công tác, đánh giá cao tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ của Đoàn công tác đối với tỉnh và mong muốn Đoàn sẽ có chuyến công tác tại tỉnh đạt hiệu quả cao; đối với các kiến nghị của Đoàn công tác, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để cung cấp thông tin số liệu cho Đoàn công tác để có số liệu, tài liệu phục vụ công tác khảo sát, tổng hợp đánh giá toàn diện về thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để phục vụ cho đưa ra các đề xuất tốt nhất mang lại hiệu quả cho dự án cũng như phát triển chung của tỉnh Ninh Thuận.  

Đoàn công tác tiếp tục làm việc với các Sở, ngành địa phương của tỉnh trong 02 ngày 11 và 12/3/2019 về các thông tin dữ liệu phục vụ cho đánh giá đề xuất dự án “phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ cho tỉnh./.

Quốc Huy