Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe báo cáo kế hoạch và phương án phân vùng cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh 
13/07/2020 
 

Chiều ngày 13/7/2020, Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe báo cáo kế hoạch và phương án phân vùng cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh. Cùng dự có Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tư pháp; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo:  Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện: Thuận Bắc, Ninh Hải; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh thuận; Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận; Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Sau khi nghe Sở xây dựng báo cáo kế hoạch và phương án phân vùng cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh đến năm 2025 phục vụ phát triển: đô thị, du lịch, khu dân cư nông thôn, Khu công nghiệp phía Bắc của tỉnh nhu cầu thực tế theo tính toán đến năm 2025 là 89.843 m3/ngày.đêm. Ý kiến góp ý, bổ sung của các thành viên dự họp trong đó cần làm rõ thêm nguồn, khả năng cung cấp nước cho từng khu vực, khả năng đầu tư mở rộng của các đơn vị có công trình cấp nước trên địa bàn.Đ/c Phạm Văn Hậu chủ trì buổi họp


Tại buổi họp đ/c Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu phát biểu chỉ đạo giao các Sở, ngành địa phương căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các ngành nghề lĩnh vực trong thời gian tới,… tiếp tục rà soát các nhu cầu dùng nước của các đơn vị gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, trong đó có tính toán theo phương án định hướng cấp nước lâu dài cho khu vực phía Bắc của tỉnh như Du lịch, khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án khác,… trên cơ sở cân đối nguồn nước của Tỉnh. Trong đó cần xác định rõ nhu cầu nước từng khu vực cụ thể tính đến từng ngành nghề, lĩnh vực, khả năng cung cấp nước, nguồn nước cấp, theo đó đề xuất cụ thể đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, ổn định bền vững, đặc biệt là phân vùng cấp nước, hạ tầng cấp nước để triển khai thực hiện trong thời gian đến, thuận lợi trong công tác kêu gọi đầu tư lĩnh vực cấp nước./.

Quốc Huy 
Tin đã đưa
(05/08)
(05/08)
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)