Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, làm việc với Khối cơ quan tài chính và lãnh đạo một số huyện, thành phố 
04/01/2019 
 

Để kịp thời động viên, tạo khí thế triển khai  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngay từ đầu năm; ngày 02/01/2019, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, làm việc với Khối cơ quan tài chính và UBND một số huyện, thành phố.

Thành phần tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo Chi cục Hải quan, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam và thành phố Phan Rang –Tháp Chàm.

Theo báo cáo của các đơn vị, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 là  2.960 tỷ đồng,  trong đó thu nội địa đạt 2.460 tỷ đồng, bằng 108,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7,5% so với số thu năm 2017; các khoản thu đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao; đặc biệt là 7 huyện, thành phố đều thu đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh giao năm 2019 là 2.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.400 tỷ đồng, tăng 3,7% so với dự toán Bộ Tài chính giao.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Cục Thuế


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, biểu dương kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế và Chi cục Hải quan trong năm 2018. Mục tiêu năm 2019, phấn đấu thu ngân sách nhà nước không thấp hơn năm 2018, do vậy đề nghị ngành Thuế, Chi cục Hải quan tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm, các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả nguồn thu  ngân sách nhà nước năm 2019, phối hợp cùng các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc giải ngân các dự án đầu tư công; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường giám sát dự án, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế để tạo thêm nguồn thu.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại thành phố Phan Rang –Tháp Chàm


Cùng ngày, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND huyện Thuận Nam, UBND huyện Ninh Phước. Theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương, việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 có chuyển biến tích cực, toàn diện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc UBND huyện Thuận Nam
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc UBND huyện Ninh Phước


Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương kết quả đạt được của các địa phương trong năm 2018 và  lưu ý một số công việc địa phương cần tập trung triển khai trong năm 2019: Quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phương châm hành động năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; chú trọng gắn việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy với công tác cán bộ; quan tâm củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cấp cơ sở và các cơ quan, bộ phận trọng yếu trong bộ máy chính quyền cấp huyện; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và giám sát việc thực thi công vụ, giao nhiệm vụ gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể, thực chất. Nhận diện rõ xác định được và khai thác phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương; tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 của địa phương. Làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tổ chức chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn đảm bảo đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp năm mới 2019, tại những nơi đến thăm, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc lãnh đạo, cán bộ và người lao động các cơ quan, địa phương và gia đình lời chúc mừng năm mới và mong muốn các ngành, các cấp đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019./.

Đình Tuấn