Văn hóa
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ hội Katê 2018 
09/10/2018 
 

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2018 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, ngày 08/10, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng một số gia đình cán bộ người Chăm tiêu biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm gia đình các ông:  Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực HĐND tỉnh,  Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đổng Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; La Thoại Như Trang, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ninh Phước; Châu Thăng Long, nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; Trương Văn Thọ, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế; Lộ Văn Kiểm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước, Bá Bình Yên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thuận Nam, bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. Tại những nơi đến thăm, đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc các gia đình đón Lễ hội Katê 2018 vui tươi, đầm ấm, an toàn; đồng thời, mong muốn các cá nhân và gia đình tiếp tục vận động bà con trong vùng đoàn kết cùng phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với các dân tộc trong tỉnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình ông Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực HĐND tỉnh
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm gia đình ông Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình ông Thiết Ngữ, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm gia đình ông Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình ông Đổng Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình bà La Thoại Như Trang, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ninh Phước
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình ông Trương Văn Thọ, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình ông Lộ Văn Kiểm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình ông Bá Bình Yên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thuận Nam

Đình Tuấn