Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường 
24/02/2020 
 

Sáng ngày 18-2, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Cùng làm việc có các Sở ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của ngành Tài nguyên và Môi trường, năm 2019 ngành cơ bản đã thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường đã có những chuyển biến khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của ngành; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình mới trong quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành đã kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao 28 nhiệm trọng tâm, theo đó ngành Tài nguyên và Môi trường đã cụ thể hóa thành 99 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp theo thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tiếp tục triển khai dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai cấp xã.Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc


Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua; đồng thời xác định vai trò đặc biệt quan trọng của ngành trong đời sống xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong năm 2020, Chủ tịch UUBND tỉnh đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường cần khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2019; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Quyết định số 08/QĐ-UBND của UBND tỉnh với 28 nhiệm vụ cụ thể; tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./.

Thành Hào