Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì họp giao ban xây dựng cơ bản Quý I/2019 
18/04/2019 
 

Ngày 17/4/2019, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban xây dựng cơ bản Quý I, báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.Đ/c Lưu Xuân Vĩnh – chủ trì buổi họp giao ban XDCB


Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Lãnh đạo Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo tình hình giải ngân vốn đến tháng 4/2019 của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Đại diện Lãnh đạo các huyện, thành phố, các Sở ngành địa phương đã có ý kiến tại cuộc họp. Trên cơ sở ý kiến và báo cáo các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện dự án cũng như tình hình giải ngân vốn các dự án cơ bản đạt yêu cầu; trong thời gian đến đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm năm 2019; đẩy nhanh thủ tục giải phóng mặt bằng các dự án để đảm bảo thời gian thi công các công trình; chú ý thực hiện các thủ tục có liên quan đến chuyển đổi đất rừng đối với các dự án có chuyển đổi đất rừng theo đúng quy định; các Sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư dự án: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch được giao, nhất là vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Chương trình mục tiêu nước ngoài; Trường hợp có vướng mắc đề nghị các chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Yêu cầu các chủ đầu tư 03 dự án hoàn thành từ năm 2012 trở về trước: khẩn trương hoàn tất thủ tục trình phê duyệt quyết toán (Dự án Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận, Dự án Hồ chứa nước Lanh Ra, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh) để đủ điều kiện thanh toán dứt điểm nợ đọng XDCB trong năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Về công tác đấu thầu: Các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm công văn số 345/UBND-KTTH ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh để bảo đảm số lượng các gói thầu lựa chọn theo hình thức đấu thầu qua mạng đạt tối thiểu 40% đối với hình thức chào hàng cạnh tranh và 30% đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế./.

Quốc Huy