Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh – Kiểm tra tiến độ thi công Công trình: Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ và Hồ chứa nước Sông Than 
10/05/2019 
 

Ngày 09/5/2019, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kiểm tra tiến độ thi công Công trình: Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ và Hồ chứa nước Sông Than . Cùng dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo UBND huyện Bác Ái, Ninh Sơn. Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án Thủy lợi 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chủ đầu tư các dự án.Đ/c Lưu Xuân Vĩnh – kiểm tra công trình Hệ thống thủy  lợi Tân Mỹ


Sau khi nghe đơn vị thi công các công trình, các chủ đầu tư dự án báo cáo tình hình tiến độ triển khai thi công các công trình; Phát biểu tại buổi kiểm tra công trình đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Đây là các công trình thủy lợi, hồ chứa quan trọng cấp bách của tỉnh dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết cơ bản về nguồn nước phục vụ cho tỉnh Ninh Ninh Thuận, dự án có ý nghĩa hết sức quan trong đối với đời sống, sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Đề nghị các nhà thầu thi công tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị thi công triển khai công trình đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đề ra, chủ động xử lý các vướng mắc các vấn đề có liên quan để đảm bảo công trình thi công liên tục; lưu ý chất lượng thi công công trình, an toàn lao động trong thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình khi đưa vào khai thác sử dụng. Giao Lãnh đạo UBND các huyện Ninh Sơn, Bác Ái tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo mặt bằng thi công công trình theo kế hoạch. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xử lý nhanh các thủ tục liên quan đến bãi vật liệu đá xây dựng, đất đắp công trình nhằm đảm bảo nguồn vật liệu thi công công trình theo tiến độ. Quá trình triển khai các dự án đề nghị các chủ đầu tư chủ động trong xử lý các công việc liên quan đảm bảo công trình thi công được liên tục, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ chung của các dự án./.Đ/c Lưu Xuân Vĩnh – kiểm tra công trình Hồ chứa nước Sông Than

Quốc Huy