Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Sơn 
21/05/2020 
 

Ngày 20/5/2020, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Ninh Sơn về công tác ứng phó với hạn hán, phòng, chống dịch COVID-19 và công tác triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn, do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài đã tác động lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương. Toàn huyện phải dừng sản xuất 6.483 ha cây trồng các loại, riêng địa bàn các xã Hòa Sơn, Ma Nới phải dừng sản xuất toàn bộ, đặc biệt thôn Tà Nôi – xã Ma Nới, UBND huyện phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển nước sinh hoạt cho nhân dân; số lượng lớn đàn gia súc bị ảnh hưởng nghiêm trọng do diện tích đồng cỏ tự nhiên bị thu hẹp. Trước tình trạng trên, địa phương đã nhanh chóng triển khai tổ chức nạo vét kênh mương, ao hồ; tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt; khuyến cáo nhân dân di chuyển đàn gia súc sang các khu vực đảm bảo nguồn nước, thức ăn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với tình hình hạn hán.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ninh Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo điều hành, giám sát dịch tễ, vệ sinh, xử lý môi trường, qua đó, không xuất hiện trường hợp nhiễm dịch bệnh. Về công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong quá trình triển khai chi trả cho 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, địa phương đã thực hiện chi trả kịp thời cho 22.472 đối tượng và không xảy ra thắc mắc, kiếu nại trong nhân dân.Toàn cảnh buổi làm việc


Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của địa phương trong việc triển khai sớm, đầy đủ, kịp thời có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình ứng phó với hạn hán, phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch; đồng thời có các giải pháp khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà trong giai đoạn khó khăn. Với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do hạn hán, dịch bệnh gây ra, tiếp tục ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lờ là, mất cảnh giác và không được xem nhẹ công tác phòng chống dịch; rà soát kỹ các chính sách hỗ trợ người dân về công tác chống dịch, chống hạn, tránh xảy ra tình trạng kiếu nại, thắc mắc trong nhân dân; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó với hạn và phòng chống dịch; nắm bắt kịp thời tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra để có phương án hỗ trợ người dân trong sản xuất, sinh hoạt; quản lý, phân bổ hợp lý nguồn nước sinh hoạt, nước cho sản xuất; thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở để chỉ đạo kịp thời; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; khẩn trương rà soát các đối tượng đã chi hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đảm bảo đúng, không bỏ sót đối tượng; tiếp tục rà soát các đối tượng còn lại để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân.


Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực tế vùng sản xuất
và thăm các hộ nghèo trên địa bàn xã Quảng Sơn


Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất của xã Quảng Sơn và thăm các hộ nghèo của xã Quảng Sơn./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)