Giáo dục
 
Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 
09/01/2018 
 

Ngày 08/1/2018, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và dự án Trường dạy nghề Ninh Thuận; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Điện lực Ninh Thuận, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban giám hiệu, lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể và trưởng các phòng, khoa chuyên môn của Trường.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, năm 2017 Trường đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra: tuyển sinh các hệ đào tạo đạt 109% kế hoạch; công tác tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp được chú trọng, các học viên ra trường được các doanh nghiệp tuyển dụng đạt trên 70%; chủ động phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong nước để tổ chức các lớp liên thông lên đại học; đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ được quan tâm; bên cạnh đó, trường đã phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt kế hoạch đề ra; công tác dạy và học được đảm bảo theo quy định; quan tâm triển khai tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của nhà trường…Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể nhà trường thời gian qua. Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng phát triển của Tỉnh trong quá trình đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh trong quá trình hội nhập và phát triển; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học; chú trọng công tác quản lý tài sản, tài chính của cơ quan đảm bảo hiệu quả và đúng quy định; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị trong quá trình hoạt động của nhà trường. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ và thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành và cơ quan liên quan để triển khai dự án Trường dạy nghề đảm bảo theo kế hoạch đề ra; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan phối hợp, tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng nghề hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Văn Tiến