Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” 
06/11/2018 
 

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), ngày 05/11/2018, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”  tại xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN và các phòng, ban liên quan của huyện, đại diện cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phước Kháng.

Theo báo cáo của Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN xã, trong năm địa phương đã huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt 100%, huy động học sinh ra lớp ở các cấp học đạt 98%, duy trì sĩ số đạt 95%, duy trì 05 thôn văn hoá; giải quyết việc làm cho 70 lao động, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 35%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 95,17 %. Duy trì diện tích trồng cây lúa 36 ha, năng suất đạt 5 tạ/sào, sản lượng đạt 175 tấn; cây bắp là 234,4ha, các loại cây ăn trái khác 120 ha, sản lượng thu hoạch 18 tấn/tháng. Tổng đàn gia súc có sừng 4.672 con. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm duy trì thường xuyên, thông qua các hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, từ đó tình hình an ninh nông thôn luôn được giữ vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; bộ mặt nông thôn ngày đổi mới; Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, chúng ta đã đạt và duy trì 08 tiêu chí, phấn đấu năm 2018 đạt 03 tiêu chí; hệ thống chính trị từng bước được củng cố và phát huy. Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu với cán bộ và nhân dân xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phước Kháng đã đạt được trong năm qua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tình hình trật tự an toàn xã hội; đồng thời có tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh; đa số nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng…

Tuy nhiên, đồng chí cũng chia sẽ những khó khăn của bàn con xã Phước Kháng thời gian qua do tình hình hạn hán xảy ra từ đầu năm nên đã gây rất nhiều khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao (hộ nghèo 421 hộ, chiếm 61,57%, hộ cận nghèo 100 hộ, chiếm 14,75%); việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất vẫn còn thấp, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn cao, việc tham mưu của một số ngành vẫn còn chậm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm chưa cao.

Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân Phước Kháng phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng, trách nhiệm cùng nhau chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế; khơi dậy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, chung sức, chung lòng và có những mô hình cụ thể, việc làm cụ thể thiết thực trong giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, để góp phần xây dựng địa phương phát triển, cùng tiến bộ; mỗi người dân phải có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tham gia hưởng ứng các mô hình tổ nhân dân tự quản, xây dựng gia đình, dòng tộc tự quản về an ninh trật tự để đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường để đường làng, ngỏ xóm luôn “xanh, sạch, đẹp” góp phần xây dựng văn hóa dân tộc, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm sóc người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật; tiếp tục duy trì 5/5 thôn văn hóa; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả tốt các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và địa phương phát động./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(19/04)
(18/04)
(18/04)
(13/04)
(12/04)
(12/04)
(11/04)
(08/04)
(05/04)
(04/04)