Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ ba 
10/07/2020 
 

Sáng ngày 10/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa X, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh. Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, 6 tháng đầu năm, MTTQVN tỉnh đã cùng các cấp, các ngành tuyên tuyền, thông tin kịp thời đến chức sắc các tôn giáo và người dân về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát động và làm đầu mối tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị tiền, hàng vận động được trên 11 tỷ đồng. Công tác phối hợp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid - 19 và người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán đảm bảo kịp thời. Mặt trận đã cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đã có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, vì người nghèo được thực hiện thường xuyên ở các cấp; công tác đền ơn đáp nghĩa được chăm lo….Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Thông báo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những tháng đầu năm 2020, tỉnh ta phải đối mặt với thách thức, “khó khăn kép”, vừa bị hạn hán gay gắt, vừa bị tác động của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến các mặt đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc ngay từ đầu của Mặt trận và cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp, vừa chống dịch và ứng phó hiệu quả với hạn hán, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội… Thời gian tới, bên cạnh triển khai chương trình phối hợp đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đồng thuận trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển trọng điểm của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sự đóng góp của toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(05/08)
(05/08)
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)