Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 
13/01/2020 
 

Sáng ngày 10/01/2020, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Minh Lực – UVTV tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Trứ - UVTV tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Bình – UVTV tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giao tỉnh ủy, trong năm ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh. Các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu về công tác tư tưởng đều được ngành tuyên giáo chủ động triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được đổi mới, triển khai đồng bộ nhiều phương thức, góp phần tạo sự thống trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội. Công tác lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, đi sâu vào nội dung, thể hiện tốt vai trò của giáo dục lý luận chính trị đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác khoa giáo đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng và những vấn đề xã hội quan tâm, nhất là các vấn đề về giáo dục, y tế, môi trường… Công tác định hướng nội dung thông tin và hướng dẫn hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ được triển khai nghiêm túc, kịp thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình- Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những nét nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí đánh giá cao công tác phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong năm qua góp phần thành công vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các sự kiện lớn của tỉnh; định hướng và cung cấp thông tin kịp thời cho tỉnh, các địa phương để tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của Trunng ương, tỉnh như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… nên Ban Tuyên giáo cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng trong toàn xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)