Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tổng kết Đề án 406 
16/10/2020 
 

Ngày 13/10/2020, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 406/ĐA-MTTQ ngày 08/4/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về chương trình hỗ trợ 1.000 con bò giống sinh sản góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Hữu Đức – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, các phòng ban liên quan và các xã trên địa bàn huyện Bác Ái.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, qua 05 năm thực hiện Đề án hỗ trợ đồng bào Bác Ái giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã có 750 hộ nghèo được hỗ trợ bò với tổng đàn 1.000 con. Đến nay, đàn bò đã sinh sản được 480 con bê, trong đó có 205 con bê đực, 275 bê cái và đã có 41 con bò nái chuyển từ hộ 1 sang hộ 2 cho 26 hộ được nhận lần 2. Những hộ đã có 2 bê sinh sản đủ điều kiện thoát nghèo bền vững. Mỗi cặp bò cái sinh sản trong 9 năm chăm sóc tốt, sẽ xóa được 3 hộ nghèo. Như vậy, với tổng đàn bò 1.000 con sau 9 năm sẽ xóa được từ 1.500 đến 2.000 hộ nghèo theo đúng mục tiêu của đề án. Nếu duy trì và tiếp tục phát triển đàn bò trong thời gian đến sẽ góp phần không nhỏ vào mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện đề án 406 tại huyện Bác Ái vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, còn chủ quan, chưa tự ý thức trong việc chăm sóc đàn bò dẫn đến bò bị suy dinh dưỡng mà chết; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, còn cho rằng chương trình bò là trách nhiệm của Mặt trận cho nên khi bò chết, bệnh không biết, để hộ dân tự xử lý; có hộ được thụ hưởng từ Chương trình tự ý thoả thuận với thương lái bán bò hoặc hoán đổi bò để nhận tiền chênh lệch. Tỷ lệ bò chết ở một số xã còn cao, như xã Phước Đại, Phước Thắng.Đồng chí Lê Văn Bình – PCT. UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đề án mang lại: đây là chủ trương đúng và phù hợp của tỉnh; nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều nguồn lực để thực hiện Đề án; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị... đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của bà con về chăn nuôi bò ngày càng tốt hơn, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở đối đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng lên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với đề xuất của Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc chuyển giao cho Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện và Ban điều hành của huyện chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 406 và các chương trình bò đã giao cho hộ dân, nhằm phát huy hiệu quả giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo từ dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tập trung rà soát, nắm chắc số lượng đàn bò hiện có trên địa bàn để có kế hoạch chăm sóc đảm bảo hiệu quả, từng bước nâng dần tổng đàn và lai tạo đàn bò đảm bảo chất lượng; tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện phân công các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã vào cuộc theo dõi, quản lý và chăm sóc tốt đàn bò; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân chăm sóc bò nâng cao ý thức trách nhiệm nuôi bò, đồng thời kiên quyết xử lý những hộ dân thiếu trách nhiệm trong khâu chăn nuôi, chăm sóc kém và xử lý đối với các trường hợp vi phạm hợp đồng và chuyển những hộ khác tâm huyết hơn. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh kịp thời báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo và cho chủ trương về thực hiện Đề án trong thời gian đến.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hỗ trợ đồng bào Bác Ái giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020; đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen của UBMT TQVN tỉnh cho 02 tập thể và 06 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào giảm nghèo bền vững, giao đoạn 2016 -2020./.

Văn Tiến