Giáo dục
 
Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm 2019-2020 của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 
30/10/2019 
 

Sáng ngày 30/10/2019, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020; đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức và hơn 400 em học sinh, sinh viên của trường.

Năm học 2018-2019, trong xu thế chung của cả nước, công tác tuyển sinh lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tư duy đổi mới của tập thể lãnh đạo và giáo viên đã tích cực triển khai các giải pháp nên tuyển sinh đạt 109,9% kế hoạch; phối hợp với các công ty tổ chức đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho học viên; tổ chức đào tạo các lớp lái xe, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các nhà hàng, khách sạn để phục vụ nhu cầu việc của các doanh nghiệp…; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường được chú trọng; các phong trào văn hóa, văn nghề, thể dục thể thao được quan tâm; tích cực tham gia các hội thi, hội thao do tỉnh và Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức và đặc biệt là công tác dạy và học từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai trường


Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Với mục tiêu tiếp tục xây dựng, tạo thương hiệu của nhà trường trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là vai trò của các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị; tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề, gắn với thị trường lao động. Đặc biệt là dự báo tốt nhu cầu học nghề của người lao động dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung vào một số ngành trọng điểm. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực, tư duy sáng tạo của học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ các thầy giáo, cô giáo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, viên chức trẻ, có trình độ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của trường chất lượng cao. Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, năng lực ngoại ngữ ở trong và ngoài nước; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ, góp phần giải quyết tốt việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Tập trung củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào hoạt động Trung tâm đào tạo lái xe ô tô trong năm 2019.

Đối với các em học sinh sinh viên cần nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, trên tinh thần khổ luyện thành tài để có cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh. Đồng chí Lê Văn Bình – PCT. UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường


Nhân dịp này, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và các doanh nghiệp tặng giấy khen và học bổng cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

Văn Tiến