Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ninh Sơn lần thứ III 
12/07/2019 
 

Ngày 12/7/2019, huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ, đoàn thể, các phòng, ban liên quan của huyện, xã và 114 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Trong những năm qua, huyện Ninh Sơn đã tập trung chỉ đạo và ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào DTTS; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số đã có bước trưởng thành đáng kể. Đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều tăng; các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đúng mức; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ cho đồng bào dân tộc; quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế; đường giao thông, điện đến được 100% các thôn; 95% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cơ sở hạ tầng cho y tế cơ bản được đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân; 7/7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và huyện đạt chuẩn về phổ cấp giáo dục THCS và tiểu học đúng độ tuổi; công tác giảm nghèo được chú trọng, từ năm 2014 đến nay đã có hơn 764 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Một số địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo như thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (có trên 90% hộ đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,18%), hộ khá giàu chiếm tới 37%. Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm củng cố và tổ chức thường xuyên, có 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tình hình an ninh, chính trị được ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng giữ vững; công tác điều hành, quản lý trên các lĩnh vực được chú trọng tạo được niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới ngày càng vững chắc.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận sự cố gắng và những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Ninh Sơn đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Ninh Sơn cần có những Kế hoạch cụ thể trong thực hiện các chính sách dân tộc cho phù hợp với thực tế ở địa phương mình; tập trung mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ sẵn có trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trong huyện để thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn tiếp theo trên địa bàn huyện.

Từ kết quả Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu ưu tú có mặt tham dự Đại hội truyền đạt lại tinh thần của Đại hội cho đồng bào ở các thôn, xã trên địa bàn huyện nhằm tạo ra sự lan tỏa, đồng thuận, một tiếng nói chung trong toàn dân về kết quả của Đại hội; vận động đồng bào chấp hành tốt Chủ trương, Đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tăng gia sản xuất, tích cực học tập, trao dồi kiến thức và nắm bắt được khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tế cuộc sống, trong sản xuất và đời sống nói chung, tiến tới làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.


Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho Đoàn chủ tịch và chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ninh Sơn lần thứ III, năm 2019 cũng đã thông qua quyết tâm thư và chọn 27 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ III, năm 2019. Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Sơn tặng giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS./.

Văn Tiến