Giáo dục
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11/2018 
 

Nhân Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), ngày 20/11/2018, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng một số cơ sở giáo dục và nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở GD&ĐT

Đồng chí Lê Văn Bình đã đến thăm các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận. Tại các nơi đến thăm đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Bình đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của ngành Giáo dục trong những năm qua. Sự nghiệp Giáo dục của tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân, không có sự cố xảy ra gây quan ngại cho xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp Giáo dục được củng cố. Đây là nền tảng cơ bản, động lực quan trọng tạo đà cho bước phát triển giáo dục của tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập, phát triển.Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trường iSchool Ninh Thuận
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh


Bên cạnh đó, thành quả của các đơn vị giáo dục được xã hội ghi nhận và tôn vinh công lao to lớn của các thầy cô giáo tận tâm dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho học sinh. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt việc truyền đạt kiến thức với rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục đạo đức cho học sinh. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Lê Văn Ưng – Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đến thăm Nhà giáo Lê Văn Ưng, nguyên Giám đốc Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cống hiến và mong muốn các đồng chí  tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà./.

Nguyễn Anh Minh