Giáo dục
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh các khối lớp THCS, THPT đi học trở lại ngày 04/5/2020 
29/04/2020 
 

Ngày 29/4/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh tất cả các khối lớp THCS, THPT đi học trở lại ngày 04/5/2020. Cùng tham dự có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình.Toàn cảnh buổi họp


Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án cho học sinh đi học trở lại tại Công văn số 1450/UBND-VXNV ngày 23/4/2020, trong 03 ngày qua, học sinh khối lớp 12 hệ GDTX và khối lớp 9, 12 hệ GDPT đi học trở lại đạt tỷ lệ bình quân 95,97% đối với học sinh khối 9 và 96,77% đối với học sinh khối 12. Nhìn chung, hầu hết các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Đồng chí Lê Văn Bình đã ghi nhận và biểu dương tất cả các đơn vị trường học đã chấp hành và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình thống nhất giải pháp “dạy học cách nhật” đối với những cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn mới về quy định giãn cách. Theo đó, đối với những cơ sở giáo dục ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa thực hiện được giãn cách theo quy định thì vẫn tiến hành học bình thường; còn đối với những cơ sở giáo dục có số học sinh/lớp đông, không thực hiện được giãn cách theo quy định thì “dạy học cách nhật”. Những ngày không dạy học trên trường, học sinh sẽ học tập tại nhà thông qua 01 trong 02 hình thức: học trực tuyến và học trên truyền hình. Trong các giải pháp trên, các cơ sở giáo dục ưu tiên bố trí phòng học, giáo viên giảng dạy cho học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 học trực tiếp.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Bình đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố - theo chức năng và nhiệm vụ được giao - tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở giáo dục đối với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng chương trình dạy-học trực tuyến trong những ngày học sinh không học trên trường để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình; giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoàn thiện và phát hành Tờ rời tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong việc hỗ trợ chuyên môn và tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên y tế học đường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Nguyễn Anh Minh