Giáo dục
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với ngành Giáo dục về triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019 
26/09/2018 
 

Ngày 25/9/2018, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với ngành Giáo dục về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019. Cùng tham dự làm việc có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND và các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với ngành Giáo dục

Theo báo cáo, đầu năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục có 10.664 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy cho trên 140.300 học sinh (HS) các cấp học học tập tại 328 cơ sở giáo dục. Trong đó, cấp học mầm non có 27.018 HS, cấp TH có 57.734 HS, cấp THCS có 37.816 HS, cấp THPT có 16.780 HS, GDTX có 1.043 học viên. Toàn ngành Giáo dục huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, mua sắm thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của HS. Toàn tỉnh hiện có 97 trường/232 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 41,8%.

Toàn ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2018-2019; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt môn học tiếng Anh ở các cấp học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý giáo dục. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD&ĐT. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu học tập của HS. Khó khăn hiện nay là cơ sở trường lớp và thiết bị dạy học các cấp còn thiếu so với yêu cầu phát triển số lượng học sinh; toàn tỉnh còn thiếu trên 300 giáo viên mầm non và giáo viên bộ môn tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học,...

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình cho rằng đây là cuộc họp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc để ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019; đánh giá chất lượng giáo dục ổn định, bảo đảm bền vững, giữ vững niềm tin đối với cán bộ, nhân dân, phụ huynh học sinh; đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh để triển khai sắp xếp mạng lưới trường học phải bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh, không gây xáo trộn trong hoạt động dạy và học. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chuẩn bị các điều kiện thực hiện lộ trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đối với lớp 1 từ năm học 2019 - 2020. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tham gia học tập lý luận chính trị, quản lý  nhà nước. Lãnh đạo các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tháo gỡ khó khăn về bổ sung đội ngũ giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất, giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên. Toàn ngành Giáo dục quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019./.

Nguyễn Anh Minh