Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Huyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị lần thứ 5 - Ủy ban MTTQVN tỉnh 
13/01/2021 
 

Sáng ngày 12/01/2021, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trần Minh Lực – Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.Đồng chí Lê Huyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Huyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và báo cáo về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh năm 2020. Theo đó, năm 2020, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm phương châm hành động phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; bám sát và triển khai kịp thời Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2020; đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai gồm 10 nhóm giải pháp chủ yếu với 206 nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 và Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2018-2023; đồng thời quyết liệt chỉ đạo chuyển hướng linh hoạt, sáng tạo trong bối cảnh khó khăn để khai thác tốt nhất lợi thế của các nhóm ngành trụ cột, các dự án động lực thay thế tạo bứt phá cho tăng trưởng kinh tế. Với tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng chống đại dịch Covid-19 và ứng phó hiệu quả hạn hán, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cụ thể như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,17%; GRDP bình quân đầu người 60,7 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,4%; công nghiệp-xây dựng chiếm 34,9%; dịch vụ chiếm 36,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.900 tỷ đồng (KH 3.500 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 25.760 tỷ đồng. Mức giảm tỷ lệ sinh 0,41‰; mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 1,1%; giải quyết việc làm mới 17.383 lao động; đào tạo nghề cho 9.429 lao động; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 1,41% còn 5,33%, trong đó huyện Bác Ái giảm 5,5% còn 28,75%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 91,37%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình hợp vệ sinh đạt 85%; tỷ lệ các khu cụm công nghiệp, nhà máy chế biến đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng 46,8%.


Về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh, trong năm 2020, công tác phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà. Điển hình như các chương trình phối hợp: tuyên truyền các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh và chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; triển khai các chương trình thi đua trọng tâm như đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm; phối hợp vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục phát động và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh toàn quốc”; phối hợp rà soát danh sách, cấp phát và giám sát, kiểm tra việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Chương trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; phối hợp vận động và phân bổ các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tham gia xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; đồng thời phối hợp giám sát việc chi trả của các địa phương đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng và đúng quy định; phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc, các địa phương tăng cường công tác phối hợp và tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia hiệu quả hơn nữa vào công tác xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục phát động và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh toàn quốc”./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(18/01)
(18/01)
(15/01)
(14/01)
(08/01)
(08/01)
(07/01)
(06/01)
(06/01)
(05/01)