Văn hóa
 
Đoàn công tác UBND tỉnh học tập mô hình phát triển du lịch tâm linh tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình 
23/05/2018 
 

Trong hai ngày 21 - 22/5/2018, Đoàn công tác UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm về quản lý nhà nước và đầu tư phát triển du lịch tâm linh tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình. Cùng tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cao Văn Hóa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Phát triển Kinh tế.Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Hà Nam

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam và Ninh Bình để trao đổi, học tập về công tác quản lý du lịch, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách, hạ tầng khung gắn với thu hút đầu tư; việc phát triển mô hình du lịch tâm linh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên sẵn có; đánh giá về hiệu quả tác động của phát triển du lịch tâm linh đối với kinh tế - xã hội của địa phương; công tác quản lý nhà nước đối với các khu du lịch sau khi đã giao cho Nhà đầu tư khai thác.... 

Phó Chủ tịch Lê Văn Bình tặng bức tranh Vịnh Vĩnh Hy cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Khu Du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc - Ba Sao (tỉnh Hà Nam); Chùa Bái Đính và di sản thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình)./.

 

Như Ngọc