Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 
19/08/2019 
 

Ngày 16/8/2019, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như cải cách tổ chức bộ máy có những chuyển biến.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra làm việc với Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm


Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, cơ quan hành chính sự nghiệp được đẩy mạnh và các xã, phường được triển khai đồng bộ, kết nối trục liên thông từ cấp tỉnh. Công tác kiểm tra cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính được các cấp lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm sâu sắc. Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tích cực nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Việc niêm yết công khai minh bạch, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Việc thực hiện cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả cao; hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nơi chưa đồng đều, còn thiếu về số lượng và còn hạn chế năng lực chuyên môn. Việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; còn nhiều cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố cần xác định công tác công tác cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp vừa là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài; là mục tiêu, động lực và giải pháp góp phần quan trọng thu hút, khai thông các nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nói chung và của cả tỉnh nói riêng. Để làm được điều này, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phải tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đến công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại. Bên cạnh đó, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh cũng lưu ý thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đặc biệt tập trung giải quyết, nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết tốt thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực có tác động, ảnh hưởng quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong tình hình mới; nhất là trên cả lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền ở địa phương thực hiện tốt công tác này nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính thành phố thông minh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xứng đáng là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả tỉnh./.

Nguyễn Anh Minh