Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Chi bộ Thanh tra tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 
05/09/2019 
 

Ngày 04/9/2019, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Chi bộ Thanh tra tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Trong 03 năm qua, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/CB ngày 20/9/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong đó xác định các nhiệm vụ cụ thể tập trung lãnh đạo quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức về nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra làm việc với Chi bộ Thanh tra tỉnh


Kết quả cải cách hành chính hàng năm đạt kết quả cao (năm 2016 xếp loại Tốt, vị thứ 03/24; năm 2017 xếp loại Tốt, vị thứ 01/21, năm 2018 xếp loại Tốt, vị trí 02/21) trong số các cơ quan hành chính thuộc tỉnh. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt rất cao, tỷ lệ 81,7%. Đơn vị luôn nằm trong TOP các đơn vị dẫn đầu trong công các cải cách hành chính của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chi bộ Thanh tra tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trong toàn Chi bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống thanh tra từ tỉnh đến cơ sở; xác định công tác công tác cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm vừa cấp bách, thường xuyên và lâu dài của toàn lực lượng Thanh tra; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra và hậu kiểm tra ở các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, mua sắm tài sản công, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; nâng cao phẩm chất, đạo đức người cán bộ, công chức làm công tác thanh tra; xây dựng văn hóa công sở và phòng, chống tiêu cực trong lực lượng thanh tra./.

Nguyễn Anh Minh