Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại UBND huyện Bác Ái 
05/09/2019 
 

Chiều ngày 04/9/2019, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh do đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng tại UBND huyện Bác Ái. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Bác Ái báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của huyện thời gian qua, Các thành viên Đoàn kiểm tra đã yêu cầu UBND huyện giải trình, làm rõ các nội dung trong báo cáo, trao đổi, thảo luận, phân tích những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Đồng thời giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng UBND huyện Bác Ái đối với công tác thi đua khen thưởng như: thời gian trình hồ sơ khen thưởng năm, mở rộng đối tượng tập huấn về công tác TĐKT cho các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của UBND các xã.


Kết luận cuộc họp đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác TĐKT của huyện Bác Ái thời gian qua; cụ thể đã quan tâm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đến các đơn vị trong toàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số tồn tại cần khắc phục trong công tác TĐKT của huyện Bác Ái như: việc thi đua khen thưởng hướng về cơ sở còn hạn chế, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa được chú trọng và chưa thường xuyên; việc hướng dẫn quy trình, thủ tục khen thưởng chưa kịp thời, công tác khen thưởng đột xuất còn hạn chế. Thời gian tới, đồng chí Lê Văn Bình đề nghị UBND huyện Bác Ái tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của Hội đồng TĐKT huyện; tăng cường tập huấn, hướng dẫn công tác TĐKT cho đội ngũ làm công tác TĐKT cấp cơ sở; chú trọng hướng TĐKT về cơ sở, thực hiện nhiều phong trào thi đua mang tính đặc thù của địa phương hàng năm… nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện Bác Ái ngày càng phát triển../.

Trà My