Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các Cơ quan trước khi Đoàn dự kỳ họp thứ bảy-Quốc hội khoá XIV 
16/05/2019 
 

Chiều ngày 16/5/2019, tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp về chuẩn bị nội dung trước khi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp thứ bảy-Quốc hội khoá XIV. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có: đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Toàn cảnh buổi làm việc


Tại cuộc họp, UBND tỉnh báo cáo một số nét nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019; đồng thời thông qua Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị (1) kéo dài thời gian được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và hạ tầng đấu nối, truyền tải lưới điện; (2) bố trí nguồn dự phòng ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận thực hiện một số dự án quan trọng, cấp bách như: Thanh toán Dự án Tuyến đường ven biển phục vụ xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân trước đây; Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 27 (đoạn 12 km còn lại); Đầu tư Dự án liên thông giữa hồ chứa nước Tân Giang và hồ chứa nước Sông Biêu; (3) hỗ trợ vốn đối ứng NSTW cho các dự án ODA; (4) hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp như đối với các tỉnh Tây Nguyên; (5) bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 để đầu tư Dự án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của các Sở, ngành, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kiến nghị, ý kiến của Tỉnh; tham dự tại kỳ họp thứ bảy-Quốc hội khoá XIV, Đoàn sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị của Tỉnh đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, giải quyết thỏa đáng, đảm bảo được lợi ích hợp pháp của Tỉnh.

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy-Quốc hội khoá XIV, dự kiến từ ngày 20/5/2019 đến ngày 14/6/2019./.  

Thu Phương