Giáo dục
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 
09/07/2020 
 

Ngày 09/7/2020, Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK GDPT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc. Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông


Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội. Việc tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo ngành GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, SGK GDPT; rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, xác định nhu cầu đội ngũ giáo viên; hướng dẫn các trường tiểu học lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cơ sở vật chất-thiết bị dạy học… Đối với việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, hiện nay, UBND tỉnh đã trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về Khung chương trình và Đề cương chi tiết của tài liệu. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT và Ban Biên soạn tiến hành biên soạn tài liệu lớp 1 và tập huấn cho giáo viên sử dụng trước khi bắt đầu năm học 2020-2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề mà Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát lại các văn bản tham mưu chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK GDPT cấp tỉnh, huyện. Ngành GD&ĐT nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của phụ huynh; rà soát lại cơ sở vật chất… Tại buổi làm việc, đồng chí cũng mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh về nguồn lực nhằm triển khai hiệu quả chương trình, SGK GDPT mới.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu trình bày thực trạng, khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; rà soát, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; sắp xếp lại mạng lưới trường lớp; lắng nghe ý kiến người dạy, người học để chỉ đạo hướng dẫn lựa chọn SGK cho năm học 2021-2022 đạt kết quả tốt hơn. Đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, Đoàn Giám sát ghi nhận, tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét, giải quyết./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(10/11)
(03/11)
(07/10)
(05/09)
(05/09)
(09/08)
(08/08)
(07/08)
(07/08)
(03/08)