Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh. 
07/05/2020 
 

Ngày 27/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh.

Đối tượng áp dụng Định mức bao gồm các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh; Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh; Các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, gồm: Đài Truyền thanh, Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện có hoạt động sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước thì áp dụng định mức do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình phát thanh áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp trong sản xuất chương trình phát thanh, bao gồm: Hao phí về nhân công (chưa bao gồm hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ quan sản xuất chương trình phát thanh đóng trụ sở); Hao phí về máy móc thiết bị; hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình phát thành, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải trên mạng Internet theo quy định của pháp luật về báo chí.

Thông tư cũng hướng dẫn các Bộ, các cơ quan Trung ương, địa phương quy định áp dụng các định mức cụ thể về sản xuất chương trình phát thanh do cơ quan báo chí thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và không vượt quá định mức quy định của Thông tư. Thông tư 09/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 08/06/2020.

Chi tiết nội dung Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT

Anh Vững