Kinh tế
 
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 
02/01/2020 
 

Phát huy những thành tựu đạt được trong năm 2019, để tiếp tục tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện về lĩnh vực an sinh xã hội, bước vào năm 2020, UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để phấn đấu đạt được, tiếp tục đưa kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững..

Các mục tiêu, chỉ tiêu cần phấn đấu

Xác định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục tiêu đặt ra về phát triển kinh tế của tỉnh là tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế mà trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các khâu đột phá, trụ cột về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế.


Năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực trọng tâm được tỉnh tập trung

triển khai thực hiện trong năm 2020.Ảnh: Anh Tùng

Toàn tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu, đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11-12%; GRDP bình quân đầu người đạt 59-60 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: Nông-lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 28-29%; công nghiệp-xây dựng chiếm 31-32%; dịch vụ chiếm 39-40%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 23.000 – 23.500 tỷ đồng. Giải quyết việc làm mới cho 16.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%; đào tạo nghề cho 9.000 lao động địa phương... Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, theo đánh giá chung, tỉnh ta cũng còn những khó khăn nhất định như: Kết quả thực hiện các khâu đột phá, trọng điểm của nền kinh tế trong năm 2019 tuy có chuyển biến tích cực, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; một số dự án mang tính động lực xúc tiến triển khai còn chậm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng cạn, tiết kiệm nước tính ổn định chưa cao; một số ngành hàng công nghiệp còn tiếp tục gặp khó khăn; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp so cùng kỳ... đó là những thách thức đặt ra. Để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, cần có những giải pháp mang tính đột phá trong thời gian tới, nhằm đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển cùng các tỉnh trong khu vực và cả nước…

Những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm

Trước tiên, trên lĩnh vực kinh tế, để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như đã nêu trên, tỉnh ta xác định cần tạo bước đột phá trong định hướng phát triển về lĩnh vực nông, lâm và thuỷ sản. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu. Tập trung thực hiện chính sách phát triển thủy sản đạt hiệu quả, đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Phấn đấu năm 2020 có từ 3-4 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4-5%.

 


Ngư dân Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Nỷ

Trên lĩnh vực công nghiệp, phấn đấu hoàn thành thực hiện Đề án Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo, bảo đảm hiệu quả cho các dự án. Đồng thời xúc tiến đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án động lực ở khu kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là Cảng nước sâu Cà Ná, Tổ hợp điện khí Cà Ná, dự án thủy điện tích năng Bác Ái; tiếp tục xúc tiến nhằm thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành Công nghiệp tăng từ 15-16%. Về xây dựng, tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch chuyên đề, nhất là quy hoạch khu vực phía Bắc và vùng ven biển phía Nam; huy động các nguồn lực để quy hoạch đồng bộ các trục phát triển kinh tế, nhất là dải đô thị ven biển và Tp. Phan Rang- Tháp Chàm với tư duy chiến lược, có tầm nhìn, định hướng mới, tạo sự khác biệt để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng từ 34-35%...

Lĩnh vực phát triển ngành dịch vụ cũng không kém phần quan trọng, trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; triển khai lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch quy mô lớn, đẳng cấp cao, nâng chất lượng các điểm đến; tích cực tìm kiếm các nhân tố mới trong lĩnh vực du lịch để tạo đột phá mới và khác biệt. Phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành dịch vụ tăng 12-13%; thu hút khách du lịch trên 2,5 triệu lượt khách, tăng 6-7%. Tập trung khắc phục những hạn chế trong quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, môi trường; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu ngân sách từ nguồn lực đất đai; tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là dự án đường cao tốc Bắc-Nam và các dự án trọng điểm. Tiếp tục triển khai các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, kiên quyết xử lý thu hồi các dự án chậm tiến độ và không có khả năng triển khai; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.

 

T
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo tiến độ và phù hợp giữa các vùng; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đưa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2) vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. Triển khai Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; tiếp tục triển khai nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; củng cố, sắp xếp hệ thống y tế, mở rộng chương trình hợp tác để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 10 bác sỹ/vạn dân, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Song song đó, triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác chuyển đổi nghề cho người dân bị thu hồi đất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính (PAR INDEX), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số công nghệ thông tin (ICT). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí; duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Theo Baoninhthuan.com.vn