Chính trị - Xã hội
 
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2017 
11/08/2017 
 

   Dự án " Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" (Chương trình WB3) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt dự án ở tỉnh tại Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 17/10/2016.
    
    Nhằm đảm bảo đạt được các kết quả kiểm đếm trong năm 2017 đồng thời làm cơ sở để giải ngân nguồn vốn chương trình WB3; ngày 09 tháng 8 năm 2017Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ký và ban hành công văn số 3264/UBND-QHXD về việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2017./.


    *** Tệp đính kèmSKM_554e17081116110.pdf

QH-TH