Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Diễn tập về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019 
31/10/2019 
 

Ngày 30/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Công nghiệp Quân đội tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Thuận.

Đây là hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. 


Các thành viên tham gia diễn tập

Buổi diễn tập là dịp để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên cũng như giữa các đơn vị với nhau; Trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh để kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề thông qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế khi khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin.

Chủ đề diễn tập “Ứng cứu sự cố lây nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu” và “Ứng cứu sự cố tấn công thay đổi giao diện Cổng/trang thông tin điện tử”. Theo đó, giúp thành viên đội ứng cứu nâng cao kỹ năng xử lý về phân tích mã độc, xác minh nguồn gốc tấn công mạng, phân tích nhật ký, phương án xử lý khi gặp sự cố, ….

 

Thùy Trang (STTTT)