Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 
24/12/2019 
 

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương, mới đây Cục Thông tin cơ sở đã ban hành công văn số 1069/TTCS-TTTH  về việc tuyên truyền Kế hoạch hành  động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Để thực hiện tuyên truyền sâu rộng, đề nghị hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức thông báo trên bảng tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, thông qua hoạt động của các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở…đưa tin, bài kịp thời các điển hình tiên tiến trong phong trào giảm thiểu rác thải nhựa đại dương theo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải đại dương đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.


Xem chi tiết đính kèm tại đây
LTHN