Du lịch sinh thái
 
Đập Nha Trinh 
14/10/2009 
 
Đập Nha Trinh vừa là công trình thủy lợi quan trọng, vừa là khu du lịch sinh thái độc đáo với nhiều cảnh đẹp, hấp dẫn du khách. Trải qua hơn 800 năm chống chọi với thiên nhiên, đập Nha Trinh vẫn còn bền vững và phát huy tốt vai trò của nó.

   

 

Đập Mađên

Cho đến nay, người Chăm vẫn khẳng định, đập Ma đên là do vua Pôrômê xây dựng. Đây là một trong hai công trình thuỷ lợi quan trọng nhất ở vùng Ninh Thuận bây giờ.