Cải cách hành chính
 
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải 
12/12/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)