Thông tin đấu thầu
 
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất có giá trị thương mại cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
10/12/2019 
 

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 1919/QĐ-UBND về việc Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất có giá trị thương mại cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất có giá trị thương mại cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm 13 dự án, cụ thể:

1. Các dự án Khu đô thị, gồm 06 dự án: (1) dự án Khu đô thị mới Đông Nam 1, quy mô khoảng 90,83 ha, (2) dự án Khu đô thị mới Đông Nam 2, quy mô khoảng 40,96 ha, (3) dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại, quy mô khoảng 143,9 ha, (4) dự án Khu đô thị nhà vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại, quy mô khoảng 164 ha, (5) dự án Khu nhà vườn - trồng cây ăn quả, quy mô khoảng 119,34 ha, (6) dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, quy mô khoảng 29,2 ha.

2. Các dự án Khu dân cư, gồm 07 dự án: (1) dự án Khu dân cư phía Nam cầu Phú Quý, quy mô khoảng 24,75ha, (2) dự án Khu dân cư Tám Ký có quy mô khoảng 7,17 ha, (3) dự án Khu dân cư Bắc Sông Ông, quy mô khoảng 19,5 ha, (4) dự án Khu dân cư phía Nam đường ven biển, quy mô khoảng 50,02 ha, (5) dự án Khu dân cư thôn Ấn Đạt, quy mô khoảng 40,75 ha, (6) dự án Khu dân cư phía Bắc khu trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc, quy mô khoảng 19,06 ha, (7) Khu dân cư Phủ Hà, quy mô khoảng 7,07 ha.

(Nội dung chi tiết các dự án theo Phụ lục đính kèm)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số  22/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh: 02 Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Xem chi tiết tại đây

  

EDO 
Tin đã đưa
(09/09)
(06/09)
(30/08)
(25/08)
(19/08)
(04/06)
(09/03)
(03/03)
(18/02)
(08/02)