Thông tin đấu thầu
 
Danh mục địa điểm đầu tư cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
23/06/2020 
 

Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục địa điểm đầu tư cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (thông tin chi tiết theo Quyết định số 178/QĐ-UBND đính kèm).

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin để các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đăng ký đầu tư theo quy định.

Xem chi tiết tại đây: QDUB 178_signed272- EDO-ĐT

EDO  
Tin đã đưa
(09/09)
(06/09)
(30/08)
(25/08)
(19/08)
(04/06)
(09/03)
(03/03)
(18/02)
(08/02)