Kinh tế
 
Đăng tải thông báo xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
09/05/2019 
 

Ngày 8/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận có thông báo số    1592/TB-SKHĐT  về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 7/6/2019.

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.891679. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 1592/TB-SKHĐT ngày 8/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, Mẫu I.1, Mẫu I.2, trích lục sơ đồ)