Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Đảm bảo an toàn thông tin, liên lạc trong Kỳ thi và tuyển sinh năm 2021 trong lĩnh vực bưu chính 
21/05/2021 
 

Thực hiện Công văn số 1624/BTTTT-BC ngày 20/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trong lĩnh vực bưu chính.

Để đảm bảo an toàn thông tin, liên lạc trong Kỳ thi và tuyển sinh năm 2021 trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1122/STTTT-CN ngày 21/5/2021 đề nghị các doanh nghiệp bưu chính; các Văn phòng đại diện/Chi nhánh và các địa điểm cung cấp dịch vụ chuyển phát phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Ưu tiên chuyển, phát các công văn, tài liệu, công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ngược lại để phục vụ Kỳ thi và tuyển sinh năm 2021.

Phối hợp, hướng dẫn cá nhân, đơn vị liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thí sinh...) sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh...

Đảm bảo an toàn, chính xác tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh...Xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp đối với trường hợp xảy ra mất, thất lạc, chậm trễ các tài liệu có liên quan nêu trên./.

QTAV