Chính trị - Xã hội
 
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 
18/06/2020 
 

Ngày 15-16/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025


Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt; phối hợp cùng các ngành, địa phương tham mưu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể: công tác triển khai quán triệt, học tập cho 100% đảng viên, công chức, viên chức về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng và pháp luật của nhà nước mới ban hành; xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng và pháp luật nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% đảng viên đạt loại “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó, có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, chính quyền và đoàn thể; tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả, trong nhiệm kỳ đạt được 11 tổ chức và 18 đảng viên trở lên đạt gương “Điển hình tiên tiến” (vượt chỉ tiêu 10 tổ chức và 15 cá nhân); hoàn thành tốt công tác phát triển đảng, kết nạp mới 12 đảng viên, đạt vượt chỉ tiêu 20%; chỉ tiêu giao 10 (12/10).Đồng chí Hồ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 phát biểu chỉ đạo Đại hội


Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đăng tải khoảng 26.000 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và 1.807 tin, bài lên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tiếp nhận, cập nhật, xử lý khoảng 120.000 văn bản đến và theo dõi, xử lý hơn 60.000 văn bản đi đảm bảo đúng quy trình quản lý, phát hành văn bản, đảm bảo tính chính xác, bảo mật và kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tiếp nhận 3.100 hồ sơ hành chính giải quyết theo cơ chế “một cửa” trên các lĩnh vực: Cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất, bồi thường tái định cư… Đồng thời, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng cán bộ theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, chủ động nắm chắc tình hình, ngăn ngừa và làm thất bại âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động; đảm bảo công tác an ninh tư tưởng.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu như: Triển khai quán triệt, học tập cho 100% đảng viên, công chức về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước mới ban hành; xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có đảng viên vi phạm kỷ luật; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả. Phát động phong trào thi đua xây dựng điển hình tiên tiến đạt kết quả tốt, tạo sự lan toả rộng sâu rộng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng được 5 tổ chức và 10 đảng viên trở lên đạt gương “Điển hình tiên tiến”; hoàn thành xuất sắc công tác phát triển đảng viên, kết nạp mới từ 4 đảng viên trở lên; lãnh đạo xây dựng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp trực triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa