Chính trị - Xã hội
 
Đại hội Công đoàn cơ sở văn phòng UBND tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010-2012) 
16/08/2010 
 

Chiều ngày 12/8/2010, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2012. Về dự Đại hội có đồng chí: Phạm Xuân Thành – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình – Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Đào Trọng Định – Chủ tịch Công đoàn cơ sở VP. UBND tỉnh, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh

Tại Đại hội, đại biểu tham dự đã nghe Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ VII (2008-2010) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2010-2012), dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII (2008-2010), ý kiến thảo luận của các đoàn viên Công đoàn về một số nội dung cần điều chỉnh trong dự thảo. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Đại hội và ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đoàn viên công đoàn tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ VIII (2010-2012) gồm 7 đồng chí và thống nhất thông qua Nghi quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ(2010-2012) về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, phương hướng nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ (2010-2012)

                        

                             Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

Đại hội Công đoàn cơ sở VP UBND tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ (2010-2012) kêu gọi cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh không ngừng lớn mạnh và phát triển./. 

Nhật Hoàng