Chính trị - Xã hội
 
Đã có 11 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019 
15/05/2019 
 

Qua kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến nay trên địa bàn tỉnh có 15 xã chưa đáp ứng tiêu chí và 11 thôn đáp ứng tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019 đối với 11 thôn, gồm: huyện Ninh Sơn 3 thôn (Gòn 2, Trà Giang 2, Láng Ngựa); huyện Ninh Phước 2 thôn (Liên Sơn 2, Tà Dương) và huyện Thuận Bắc 6 thôn (Ấn Đạt, Kiền Kiền 2, Xóm Đèn, Kà Rôm, Suối Vang, Ba Hồ).

Theo Baoninhthuan.com.vn