Chính trị - Xã hội
 
Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu – Tổng hợp thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022 
25/02/2020 
 

Chiều ngày 24-02-2020, Chi bộ khối Nghiên cứu – Tổng hợp thuộc Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Lê Văn Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đảng viên Chi bộ; đồng chí Phạm Văn Hậu -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đảng viên Chi bộ; đồng chí Lê Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 29 đảng viên dự Đại hội Chi bộ khối Nghiên cứu – Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022.Đồng chí Lê Văn Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Văn Hậu -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đảng viên Chi bộ dự Đại hội


Theo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khối Nghiên cứu đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; trật tự an toàn xã hội; chất lượng công tác tham mưu ngày càng được nâng lên; công tác xây dựng đảng được duy trì và có nhiều tiến bộ; việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện theo quy định của Đảng, tạo được nhận thức sâu sắc trong đội ngũ đảng viên và quần chúng; đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên về phẩm chất chính trị, năng lực và trách nhiệm; kỷ cương, lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc; giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng; công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy đã tập hợp được lực lượng cán bộ, công chức, đảng viên, tạo được sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, phát huy được sức mạnh và trí tuệ tập thể. Đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể quần chúng ngày càng vững mạnh, đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu-Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên.Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu-Tổng hợp


Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Khối Nghiên cứu-Tổng hợp đề ra những phương hướng, giải pháp và những chỉ tiêu cụ thể như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng chi bộ đạt Danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới 01 đảng viên trở lên.Chi ủy Chi bộ Khối Nghiên cứu-Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội


Với trách nhiệm, trí tuệ và phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khối Nghiên cứu-Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đồng chí: Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Thanh Bình và Quý Minh Trung, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Huy được tái đắc cử Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Như Ngọc tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa