Thông tin đấu thầu
 
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THAM GIA LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - DỰ ÁN ĐƯỜNG MINH MẠNG THEO HÌNH THỨC BT 
04/09/2014 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(14/02)
(10/12)
(23/05)
(02/04)
(27/03)
(26/03)
(14/03)
(07/12)
(13/10)
(10/10)