Thông tin đấu thầu
 
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THAM GIA LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (DỰ ÁN ĐƯỜNG N9 THUỘC KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ BẮC TRẦN PHÚ THEO HÌNH THỨC BT) 
17/12/2014 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa