Chính trị - Xã hội
Công điện khẩn  
Công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9 
27/10/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
NH 
Tin đã đưa